Investeren gaat om...

De analyse van de vraag op de huurmarkt geeft een richting aan welk type investering het beste resultaat zal opleveren in een bepaalde regio.

 • Hoe is de gezinssamenstelling in de omgeving?
 • Hoeveel slaapkamers heb je bijgevolg nodig?
 • Hoe is de huurmarkt momenteel samengesteld? Is er een over- of onderaanbod van een bepaald type?
 • Hoe is de tewerkstellingsgraad ter plaatse en wat is het mediaan inkomen van de buurtbewoners?
 • Verwacht men in deze regio een instapproduct of is een pand met een hogere afwerkingsgraad beter geschikt?
 • Wat zal de toekomst in deze omgeving brengen? Zijn er initiatieven van (lokale) overheden bekend die een impact kunnen hebben op de omgeving? Zijn er private ontwikkelingen gaande of gepland die een specifiek publiek zullen aantrekken?
 • Wat zijn de structurele plus- en minpunten van de omgeving en hoe hebben zij een invloed op de vastgoedmarkt?

Hoe investeer je op de juiste plaats?
Afhankelijk van het type investering die men wenst te doen, zijn andere plaatsen in Gent interessanter.
Bij analyse van de verhuurmarkt ten opzichte van de koopmarkt op wijkniveau blijkt dat de bepaalde wijken tot meer dan één procentpunt meer onmiddellijke jaarlijkse return opleveren dan andere wijken. Dat betekent op korte termijn een aanzienlijk verschil op het ingelegde investeringsbudget.

Daarnaast is het belangrijk om toekomstige initiatieven op een juiste manier in te schatten om een beeld te krijgen op het potentieel op lange termijn. Wordt er in de omgeving binnenkort serieus geïnvesteerd (publiek of privaat kapitaal) of zijn er wijzigingen te verwachten die een invloed kunnen hebben op structurele plus- of minpunten van de regio? Wat zijn de demografische prognoses?

Het spreekt voor zich dat men een investeringsbeslissing baseert op de op dat moment beschikbare informatie. Eveneens vanzelfsprekend kunnen deze parameters wijzigen: de markt is continu in beweging. Zo zullen nieuwe initiatieven van overheden of de private markt ontstaan, of bepaalde wijken in populariteit toe- of afnemen. Regio’s die in het verleden aantrekkelijk bleven, zijn daarom niet onmiddellijk ook vandaag de beste regio’s om te investeren.

Studio Vastgoed staat voor een objectieve basis

Met Studio Vastgoed is het mogelijk om uw investeringsbeslissing te basseren op een stevige objectieve basis. U wint relevante expertise in over de marktwerking van het vastgoed in Gent. Zo bereikt u op een efficiënte manier het best mogelijke resultaat.
Studio Vastgoed levert hiervoor diensten op maat. Geen vaste paketten, u vraagt enkel de informatie die u wenst. Geen extra kosten voor informatie die u niet wenst te gebruiken.

Concrete voorbeelden:

€ 600,00

U krijgt 3 rapporten van wijken naar keuze binnen Gent.
Elk rapport geeft u een houvast met key informatie over de wijk volgens het type vastgoed dat u zoekt:

 1. Het aantal inwoners.
 2. De bevolkingsevolutie van de laatste 10 jaar.
 3. De gezinssamenstelling.
 4. De tewerkstellingsgraad.
 5. Het mediaan netto jaarinkomen.
 6. Het aandeel huurentiteiten binnen de wijk.
 7. Het aandeel ongeschikte, onbewoonbare, leegstaande of verwaarloosde panden binnen de wijk.
 8. Het aantal panden dat te huur en te koop werd aangeboden over een bepaalde periode.
 9. De gemiddelde oppervlaktes van de huur- en kooppanden die werden aangeboden.
 10. De gemiddelde eenheidsprijs per vierkante meter van de aangeboden huur- en kooppanden.
 11. De verhouding tussen de koop en huurmarkt (richtingaangevend voor potentieel rendement).

€ 1.000,00

U ontvangt de beschreven wijkrapporten, aangevuld met een analyse van de actuele aanbiedingen op de markt rekening houdende met het investeringstype dat u zoekt. Van de geselecteerde entiteiten krijgt u een analyse van:

 1. de locatie
 2. de samenstelling
 3. de afwerkingsgraad
 4. het optimalisatiepotentieel
 5. de mede-eigendom
 6. te verwachten kostenstructuur

Andere

Overweegt u te investeren in Gent maar vindt u dat u onvoldoende vertrouwd bent met de Gentse vastgoedmarkt?
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een rondleiding te organiseren waarbij verschillende wijken, projecten of regio’s worden ter plaatse toegelicht om de kennis en de cijfers zo tastbaar mogelijk te maken. Nieuwe opkomende of te ontwikkelen buurten kunnen bezocht worden om zo ter plaatse het potentieel ervan te ervaren.

Blijf op de hoogte. Per maand ontvang je een mailtje met een update over de cijfers van de vastgoedmarkt in Gent.