Positionering in de vastgoedmarkt

Een correcte positionering van uw appartement of woning is zeer belangrijk om uw vastgoed te verkopen. Met relevante marktkennis is het mogelijk om het ideale evenwicht te vinden tussen voldoende aantrekkelijke voorwaarden voor de koper en de maximalisatie van het verkooppotentieel.

 • Weet u welke vergelijkbare panden recent werden aangeboden in uw buurt?
 • Wat waren de specifieke voorwaarden?
 • Hoe was de staat van het pand?
 • Was er een parking bij? En een terras?
 • Moest men prijsaanpassingen doen alvorens een verkoop te kunnen realiseren?
 • Kent u de demografische situatie van uw wijk?
 • Zijn er toekomstige projecten in de omgeving gepland die de marktpositie van uw pand kunnen beïnvloeden?
 • Wat is het verhuurpotentieel van uw pand en komt uw pand in aanmerking als investering?

Studio Vastgoed staat voor een objectieve basis.

Met Studio Vastgoed is het mogelijk om bij de verkoop van uw pand te werken met professionele marktkennis van Gent, van uw wijk en van uw straat. Zo bereikt u op een efficiënte manier het best mogelijke resultaat.
Studio Vastgoed levert hiervoor diensten op maat. Geen vaste paketten, u vraagt enkel de informatie die u wenst. Geen extra kosten voor informatie die u niet wenst te gebruiken.

Concrete voorbeelden:

€ 350,00

U krijgt een referentielijst van overeenstemmende panden die in het afgelopen jaar in uw buurt te huur of te koop aangeboden (zelfde type, zelfde aantal slaapkamers). Per pand ontvangt u:

 1. de vraagprijs
 2. de relevante oppervlaktes
 3. de eventuele prijsaanpassingen (en de grootteorde)
 4. het type aanbieder (particulier-professioneel)
 5. de datum van publicatie
 6. het adres
 7. de epc-score

€ 600,00

Voorbeeld 1:
U krijgt bijvoorbeeld dezelfde referentielijst zoals bij het budget van € 250,00, aangevuld met de detailfiches en foto’s van de entiteiten. Zo krijgt u een zicht op de afwerkingsgraad om de informatie beter en meer meer genuanceerd te interpreteren.

Voorbeeld 2:
Het is ook mogelijk om een referentielijst te ontvangen van zowel de huur- en de koopmarkt in het geval van potentieel investeringsvastgoed. Zo kunt u uw kandidaat-kopers informeren op basis van complete objectieve marktgegevens.

Andere

Daarnaast kan tevens informatie aangeleverd worden over de wijk: zoals het aandeel huurders in de omgeving, de tewerkstellingsgraad, … Alsook informatie over grotere projecten in de omgeving, zowel openbare als private initiatieven, kan een belangrijke bron van informatie zijn voor sommige verkopers.

Blijf op de hoogte. Per maand ontvang je een mailtje met een update over de cijfers van de vastgoedmarkt in Gent.