Waarom Studio Vastgoed doet wat het doet

Het concept van Studio Vastgoed is ontstaan op basis van twee vaststellingen in de vastgoedsector. Deze vallen samen met twee vragen die moeilijk te beantwoorden zijn van zodra de beslissing genomen werd om in vastgoed te investeren:

Waar is het beste aanbod te vinden?

Je hebt beslist om in vastgoed te investeren. Dan start de zoektocht naar de entiteit met het grootste potentieel om jouw investeringsdoelstellingen te verwezenlijken. Hoe ga je hierbij te werk?

De bekendste portaalwebsites kunnen een startpunt zijn. De verzameling van het aanbod is de grootste troef van deze websites. Echter ontbreekt vaker wel dan niet ‘the bigger picture’. Deze informatie is nodig om op basis van de zoekertjes een eerste selectie te maken.

Ter illustratie een voorbeeld uit de praktijkervaring. Een bepaald nieuwbouwproject werd onder meer gepromoot via de klassieke vastgoedportaalwebsites. Een verleidelijk aanbod qua product en prijszetting ten opzichte van de alternatieven op dat moment. De directe omgeving van het project was niet aantrekkelijk voor investeerders. De buurt was verloederd. Ben je op zoek naar een veilige investering, dan haak je op dat moment
af. Tenzij je weet dat de stad in die directe omgeving 200 miljoen euro investeert, om via verschillende ingrepen de buurt een nieuw elan te geven. Tevens, en dit is belangrijk, volgt de vastgoedsector met diverse private initiatieven in de directe omgeving van het project in kwestie. Dat zijn cruciale elementen die je moet meenemen om een juiste evaluatie te maken van het aanbod in kwestie. Dit type informatie ontbreekt vaak in de advertenties.

Als alternatief kan je informatie inwinnen bij een aantal geselecteerde vastgoedmakelaars of projectontwikkelaars. Bij een persoonlijk gesprek kan je doorvragen naar de juiste informatie die in de commerciële advertenties ontbreekt. Echter, tot op heden heeft geen enkele vastgoedmakelaar of projectontwikkelaar het volledige vastgoedaanbod in portefeuille. Zij kunnen jou dus steeds slechts een fractie van de markt toelichten en aanprijzen.

In de praktijk blijkt dat investeerders te vaak appartementen of woningen aankopen, waarbij de begeleidende vastgoedmakelaar of -ontwikkelaar weet dat er voor hen betere alternatieven op de markt zijn. Aangezien deze alternatieven niet tot de portefeuille behoren, is het voor de makelaar of ontwikkelaar bijzonder moeilijk om de investeerder hierover te informeren.

Hoe zitten de kerncijfers van de gekozen regio in elkaar?

Naast een zicht op het globale aanbod en de relevante informatie omtrent evoluties in de directe omgeving, zijn kerncijfers over het vastgoed in de geselecteerde regio of buurt van cruciaal belang.

Waar wordt dergelijke informatie op een voldoende gedetailleerd niveau ter beschikking gesteld? Vaak zijn de kerncijfers ongenuanceerd en gefocust op de koopmarkt, terwijl men bij beleggingen in het vastgoed hoofdzakelijk de onderliggende huurmarkt wil in kaart brengen.

De betrouwbaarheid van deze kerncijfers bepalen de kans op succes van de vastgoedinvestering. In de praktijk worden te veel beleggers geconfronteerd met onrealistisch projecties over huurinkomsten om de hoge instapkost te verantwoorden.


Daarom werpt Studio Vastgoed zich op als een onafhankelijke partner.

Studio Vastgoed verzamelt permanent de relevante informatie van het aanbod op de huur- en koopmarkt. Deze informatie wordt gekoppeld aan de beschikbare open data en andere belangrijke evoluties binnen de markt.

Als vastgoedbelegger is het hierdoor mogelijk om op korte termijn een doortastend zicht te krijgen op de vastgoedmarkt en juiste keuzes te maken op basis van onderbouwde informatie.

Leave a Reply